Tak się zaczęło – 29 lipca 2016 r. z rana 9 jednostek wyruszyło z portu Sandomierskiego, wśród nich była jedna tradycyjna drewniana jednostka „Gościniec Koćmierzów”. Celem była Warszawa i udział w paradzie łodzi na Wiśle. Do udziału w której zostaliśmy zaproszeni przez „Fundację Rok Rzeki Wisły”. Rejs był sukcesem, pełnym wrażeń. Cztery dni na wodzie, plaże, wyspy i ta atmosfera sprawiły że musiała paść myśl: „to trzeba powtórzyć!”.

I tu należy szukać początku projektu pod nazwą „Napędzani Wisłą”. Pomysłodawcą był Stanisław Baska prezes Fundacji Fundusz Lokalny SMK oraz Robert Bąk wiceprezes tejże fundacji.

Reszta potoczyła się już szybko, przybyło ludzi i łodzi, pomysłów i wydarzeń.

A jak było to w kolejnych relacjach.