pierwsza wspólna wyprawa do Annopola i z noclegiem

Foto. Andrzej Łada