Jak zostać "Napędzanym"

1. Osoba pragnąca zostać członkiem "Napędzanych Wisłą", powinna zapoznać się z Regulaminem Partnerstwa. Opisane są tam warunki członkowstwa oraz zasady panujące wśród "Napędzanych".
2. Pretendent do kandydowania musi uzyskać 3 rekomendacje, spośród członków "Napędzanych".
3. Po uzyskaniu rekomendacji, należy odesłać wypełnioną deklarację. Można to zrobić za pomocą poczty tradycyjne, kurierem na adres: : Biuro FFL SMK Koćmierzów 2, 27-650 Samborzec lub po zeskanowaniu e-mailem na adres: fundacjasmk@gmail.com.
4. Po spełnieniu powyższych warunków, podczas głosowania przeprowadzonego wśród "Napędzanych" pod warunkiem aprobaty ze strony min. 50% członków Partnerstwa zostaje się przyjętym do naszego grona.