Współpraca „Napędzanych Wisłą”, z kolegami ze Stalowej Woli zaczęła się od „2 Wyprawy Warszawskiej” w 2017 r. Której to uczestnicy do dziś wspominają fantastyczne wyposażenie załogi Stalowo Wolskiej. Od tamtej pory współpraca nasz z roku coraz bardziej się pogłębia. Od 2019 r. OSP Stalowa Wola bierze wspólnie z Napędzanymi udział we „Flisie pod prąd” do Ulanowa.

W 2020 r. Napędzani mieli zaszczyt być goszczeni i nocować w ich bazie nad brzegiem Sanu. 15 sierpnia 2020 r. przetestowaliśmy spotkanie na ujściu Sanu i wspólny rejs na bulwary Sandomierskie, połączony z małą paradą. Nietaktem też było by zapomnieć o udziale zaprzyjaźnionych strażaków w corocznym sprzątaniu Wisły i Sanu. Zawsze też nam miło witać reprezentację OSP Stalowa Wola na naszych spotkaniach.

OSP Stalowa Wola, to grupa doświadczonych i zaangażowanych wodniaków której przewodzi kolega Mariusz.

Podczas 2 Wyprawy Warszawskiej

Podstawowe działania Ochotniczej Straży Pożarnej w Stalowej Woli mają na celu między innymi:

  • zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami,
  • udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,
  • informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.

OSP w Stalowej Woli jest jednostką ratowniczą działającą w oparciu o ustawę o stowarzyszeniach, i specjalizuje się głównie w ratownictwie wodno-nurkowym. W tym zakresie brała udział w wielu akcjach ratowniczych na akwenach wodnych gminy i powiatu Stalowa Wola, z których największą była powódź roku 2010. W roku 2012 jednostka nasza uczestniczyła w dniach 5 – 24 luty w skomplikowanej, zakończonej sukcesem akcji usuwania zatoru lodowego na rzece San w rejonie poboru wody dla elektrowni Stalowa Wola.

W roku 2020 jednostka wyjeżdżała 219 razy do zdarzeń.

Razem z Napędzanymi w Warszawie