W “Wyprawach Warszawskich” organizowanych przez Fundację… SMK, a z czasem przez coraz bardziej dojrzewających i usamodzielniających się “Napędzanych Wisłą”, brały udział różne jednostki OSP. Lecz trzeba powiedzieć że najwierniejszą była zawsze OSP Dymitrów Mały.

Oto co sami piszą o sobie.

Jednostka OSP Dymitrów Mały to organizacja, która prowadzi działalność mającą na celu m.in.: zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami, udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.

Jednak oprócz wykonywania obowiązków strażackich wynikających z ustawy, chętnie podejmuje przedsięwzięcia zrzeszające społeczność lokalną. Rozwija wśród członków OSP kulturę fizyczną i sport oraz prowadzi działalność kulturalno-oświatową i rozrywkową. W swoich szeregach posiada dużo młodych ludzi chętnych do podejmowania nowych wyzwań, stąd tez działalność jednostki jest wyjątkowa!

Od kilku lat jednostka współpracuje z Fundacją Fundusz Lokalny SMK. Tak też zaczęła się przygoda OSP Dymitrów Mały jako partnera ,,Napędzanych Wisłą’’.

Druhny i druhowie od I Wyprawy Warszawskiej, każdego roku włączają się aktywnie w udział tej inicjatywy. Wszyscy uczestnicy mogą liczyć na wykwalifikowanych sterników i zgraną drużynę organizacyjno-logistyczno-techniczną wspierającą rejs do Warszawy.

Wyposażenie techniczne jednostki OSP Dymitrów Mały obejmuje m.in.: ponton z silnikiem zaburtowym, dwie łodzie aluminiowe z silnikami zaburtowymi oraz wojskową łódź desantową, dzięki temu jednostka może prowadzić szkolenia nawodne dla swoich członków, by doszkalać ich umiejętności wodniackie. Stąd też wynika ich niezawodność podczas długich 4 i 5-cio dniowych wypraw.

Zapraszamy na ich Fb.

https://www.facebook.com/Ochotnicza-Stra%C5%BC-Po%C5%BCarna-w-Dymitrowie-Ma%C5%82ym-730165880344324/