VI Rejs Niepodległości za nami.

Jak co roku „Napędzani Wisłą” „Dzień Niepodległości” witają na Wiśle. I jak co roku Rejs bywa niepowtarzalny. Tegoroczny zapamiętamy przez „wyznaczenie nowego kierunku”, bowiem tym razem jedna z ekip „Napędzanych…” rozpoczęła rejs z Ujścia Jezuickiego a druga, jak co roku z Sandomierza. Obie jak zawsze podążały do Baranowa Sandomierskiego, gdzie od 6 lat razem z wodniakami z Baranowa Sandomierskiego wspólnie obchodzimy Urodziny Niepodległej.

Tegoroczny Rejs, tak jak Wyprawa Warszawska był dedykowany Wolnej Ukrainie, dlatego na jednej z jednostek „Napędzanych…” powiewała ukraińska flaga. Tak się złożyło, iż w tym samym czasie Chersoń został ostatecznie wyzwolony z pod rosyjskiej okupacji i ukraińska flaga po ponad 240 dniach wróciła „na swoje miejsce”.

Szczegółowa marszruta wyglądała tak:

 • Gręboszów, Ujście Jezuickie, Dunajec i Wisła, woj. podkarpackie (dawny zabór austriacki)

Tu Józef Piłsudski 29 września 1914 roku wraz z I Pułkiem Piechoty Legionów Polskich przeprawił się na drugi brzeg w miejscu gdzie Dunajec wpada do Wisły.

 • Opatowiec, Wisła, woj. świętokrzyskie (dawny zabór rosyjski)

Pomnik Marszałka Piłsudskiego, usytuowany przy Wiślanej skarpie przypomina o przeprawie Legionów, która miała miejsce we wrześniu 1914 roku i rozpoczynała marsz wojsk Piłsudskiego po wolność.

 • Baranów Sandomierski, Wisła, woj. podkarpackie (dawny zabór austriacki)

Orzeł Piastowski rozpościera już swe skrzydła nad baranowskim rynkiem. W akcie odsłonięcia pomnika, w 2021 r., z okazji V Rejsu Niepodległości uczestniczyli „Napędzani Wisłą”.

 • Ciszyca, Wisła, gmina Koprzywnica, woj. świętokrzyskie (dawny zabór rosyjski)

Obelisk upamiętniający walki powstańców styczniowych 1863 – 1864 roku stoczone na lewym brzegu Wisły, naprzeciw Tarnobrzega. Na tablicy został wryty krzyż oraz napis: Gloria Victis (Chwała Zwyciężonym).

 • Tarnobrzeg, Wisła, woj. podkarpackie (dawny zabór austriacki)

Republika Tarnobrzeska – potoczna nazwa obszaru objętego ruchem chłopów tarnobrzeskich w konsekwencji którego, 6 listopada 1918 na 30-tysięcznym wiecu chłopskim w Tarnobrzegu powstał Komitet Rewolucyjny oraz oddziały milicji ludowej. Uchwalono także usunięcie władz mianowanych przez Polską Komisję Likwidacyjną i powołanie własnych władz terenowych, w praktyce jednak trwała dwuwładza, a oba jej ośrodki koegzystowały, gdyż komitet rewolucyjny pełnił przez pewien czas funkcję rady przybocznej komisarza powiatu. Republika obejmowała tereny leżące w widłach Wisły i Sanu.

 • Sandomierz, Wisła, Bulwar im Marszałka Piłsudskiego (dawny zabór rosyjski)

18 marca 1934 roku Rada Miejska w Sandomierzu podjęła uchwałę o nadaniu Marszałkowi Honorowego Obywatelstwa, a także nazwaniu jego imieniem nadwiślańskiego bulwaru oraz mostu na Wiśle. Stary Port (Bulwar im. Marszalka Piłsudskiego) to macierzysty port „Napędzanych Wisłą”.

Z Ujścia Jezuickiego wypłynęły 2 jednostki: „Dziewanna” i „Wawrzyniec”, zaś z Sandomierza dopłynęły: „Korona” i „Kaskada”. Spotkanie wszystkich jednostek nastąpiło 12.11.2022 r. o godz. 12.00, na lewym brzegu Wisły, na wysokości msc. Ciszyca gmina Koprzywnica. Do „Napędzanych…” dołączyli Goście z gminy Koprzywnica. Dzień wcześniej, „Napędzani Wisłą”, po dopłynięciu do Baranowa Sandomierskiego wzięli udział w uroczystościach w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury a później w ogniskowym spotkaniu przygotowanym przez Towarzystwo Historyczne Ziemi Baranowskiej „Mały Wawel”.

W tegoroczne świętowanie „Napędzanych…” włączyły się następujące instytucje i organizacje:

 1. Gmina Gręboszów;
 2. KGW z Ujścia Jezuickiego;
 3. Sołtys Wsi Ujście Jezuickie;
 4. Towarzystwo Historyczne Ziemi Baranowskiej „Mały Wawel;
 5. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury z Baranowa Sandomierskiego;
 6. Miejsko-Gminny Dom Kultury z Koprzywnicy;

Dziękujemy za udział i serdeczne przyjęcie. Dziękujemy również firmie „Agroturystyka Bocianówka” z Baranowa Sandomierskiego za gościnne przyjęcie nas „pod dach” .

Rejs nie odbyłby się bez wsparcia i pomocy kolegów i koleżanek flisaków. Szczególne podziękowania chciałem złożyć: Magdalenie Zielińskiej, Kazimierzowi Bąkowi, Markowi Bażantowi, Robertowi Kordze oraz Przemkowi Duszy za pomoc logistyczną związaną z organizacją „VI Rejsu Niepodległości”.

koordynator VI Rejsu Niepodległości

Stanisław Baska

Podziękowania dla autorów zdjęć za ich udostępnienie.