Pod wspólną banderą „Napędzanych Wisłą”– czyli VI edycja wielkich porządków na Wiśle i Sanie.

W dniu 8 maja 2021 r. Fundacja Fundusz Lokalny SMK z siedzibą w Zbydniowie (gmina Zaleszany, woj. podkarpackie), operator Partnerstwa „Napędzani Wisłą” już po raz szósty przeprowadziła akcję sprzątania rzek Wisła i San. W tym roku działaniami został objęty odcinek rzeki Wisły i Sanu od gminy Osiek nad Wisłą (woj. świętokrzyskie, powiat staszowski), do ujścia Sanu do Wisły i dalej Sanem aż po Rudnik nad Sanem. We współpracę włączyło się wiele nowych instytucji, organizacji i osób.

W tym roku wsparcia na rzecz organizacji działań ukierunkowanych na poprawę czystości rzek udzielił Polski Związek Łowiecki – Okręg Tarnobrzeg oraz Polski Związek Wędkarski – Okręgu Tarnobrzeg. Zebrano łącznie około 30 ton śmieci i odpadów. W działania aktywnie włączyło się blisko 800 osób – wolontariuszy, co jest swoistym rekordem dla tej inicjatywy. Wisłę i San sprzątano z ponad 30-stu jednostek pływających.

Organizatorzy dziękują za wsparcie i pomoc w organizacji w/w przedsięwzięcia ekologicznego wszystkim osobom i instytucjom, które wzięły w nim udział, zaś w szczególności: Gminie Nisko, Towarzystwu Przyjaciół Ziemi Zarzeckiej, 14 Drużynie Harcerskiej „Wibram” oraz 5 Drużynie “Esculap” w Zarzeczu (Hufiec im. Szarych Szeregów Nisko), Domowi Kultury w Zarzeczu – filia NCK Sokół, Świetlicy środowiskowo – profilaktycznej w Zarzeczu, Kołu Wędkarskiemu nr 18w Zarzeczu, OSP w Zarzeczu, Kołu Gospodyń Wiejskich w Wolinie, OSP Nisko, Kołu Gospodyń Wiejskich “Nowosielczanki”, Sołectwu Nowosielec, Sołectwu Kończyce, Domowi Kultury Nowosielec oraz OSP Nowosielec, Internatowi w Nisku, Gminie Harasiuki, Stowarzyszeniu „Nasze Harasiuki”, Drużynie Harcerskiej “Ignis”, Szkolnemu Kołu Wolontariatu wraz z opiekunem Panią Dorotą Żywko, dyrektorowi szkoły Pani Renacie Mucha wraz z nauczycielami, Dyrektorowi i pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach, druhom Gabrysi i Oli  z OSP Harasiuki, członkom Stowarzyszenia Wędkarzy “Kopalnia”, Gmina Krzeszów, Sołectwu Kamionka Dolna, OSP w Krzeszowie, Gminie Rudnik n/ Sanem, OSP Rudnik nad Sanem, OSP Kopki, OSP Przędzel, OSP Przędzel Kolonia, Sołectwu w Przędzelu, Gminie Ulanów, Bractwu Flisackiemu p.w. Św. Barbary w Ulanowie, MGKS Retman Ulanów, SIL Przystań w Ulanowie, Stowarzyszeniu Bieliny Wieś nad Sanem, Kołu Wędkarskiemu w Ulanowie, OSP w Bielinach, OSP Ulanów, OSP Glinianka, OSP Dąbrowica, OSP Wólka Tanewska, OSP Dąbrówka, OSP Kurzyna, OSP Bieliniec, KGW Glinianka, KGW Bukowina, Stowarzyszeniu Łączymy Pokolenia w Hucie Deręgowskiej, Klubowi Sportowemu LKS ORZEŁ Glinianka, Sołectwu w Wólce Bielińskiej, GCK Ulanów, Sołectwu Dąbrowica, Stowarzyszeniu Trzy Kurzyny, Szkole Podstawowej w Ulanowie, Ewie Cymerys razem z wolontariuszami wsi Zwolaki, Gminie Jarocin, KGW w Golcach, KGW w Domostawie, KGW w Jarocinie, KGW “MORWA” w Majdanie Golczańskim, KGW Szwedowianki w Szwedach, OSP Siedleszczny, TKKF Tarnobrzeg, Towarzystwu Historycznemu Ziemi Baranowskiej „Mały Wawel”, OSP Siedleszczany, Gminie Baranów Sandomierski, Miastu Tarnobrzeg, Miastu Sandomierz, Gminie Zaleszany, Gminie Gorzyce, OSP Wrzawy, OSP Stalowa Wola, Starostwu Powiatowemu w Nisku, Miejskiemu Zakładowi Usług Komunalnemu w Nisku, Miejskiemu Zakładowi Komunalnemu w Sandomierzu, Zakładowi Komunalnemu w Zaleszanach, Miejskiemu Zakładowi Komunalnemu w Stalowej Woli, Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Krzeszowie, Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ulanowie, Nadleśnictwu Rudnik, Kołu nr 33 PZW w Sandomierzu, Kołu PZW nr 52 w Osieku, Kołu PZW nr 39 w Tarnobrzegu Miechocinie, Kołu PZW nr 45 w Dwikozach, Kołu PZW nr 19 w Zaleszanach, Kołu PZW nr 13 w Stalowej Woli.

Podziękowania również dla organizacji i osób z gminy Zaleszany które 24 Kwietnia w ramach tej samej akcji wysprzątały gminę Zaleszany: KGW Agatówka, KGW Pilchów, KGW Motycze Szlacheckie, KGW Zbydniów, KGW Majdan Zbydniowski, KGW Turbia, Klub Seniora, KGW Kępie Zaleszańskie, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Grupa mieszkańców Zbydniowa, Grupa młodzieżowa Zbydniów, OSP Zaleszany, OSP Majdan Zbydniowski, OSP Zbydniów, OSP Turbia, OSP Kępie Zaleszańskie, OSP Motycze Szlacheckie, OSP i KGW oraz mieszkańcy, OSP Pilchów, OSP Kotowa Wola, OSP Skowierzyn, Uczniowie kl. 4 PSP w Zbydniowie, KGW Kotowa Wola, Uczniowie klasy VIII PSP w Zbydniowie, Grupa gminna w sumie 278 osób.

Szczególne podziękowania należą się regionalnym koordynatorom akcji sprzątania rzek: Damianowi Zakrzewskiemu, Zbigniewowi Kamudzie, Zbigniewowi Babuli, Robertowi Kordze, Markowi Bażantowi, Mariuszowi Janeczko oraz koordynatorowi całego wydarzenia – Robertowi Bąkowi.

Wyrazy wdzięczności należą się kapitanom tradycyjnych jednostek pływających z pod bandery „Napędzanych Wisłą” – „Wawrzyniec”, „Korona” , „Marceli”, „Smyk”, „Drzazga” i „Kaskada”, „Wena”, „Adyga” jak również wszystkim sternikom wszystkich biorących w akcji łodzi.

Wisła oraz San są to wciąż niedocenione zasoby naturalne w naszym regionie. To korytarze wodne i ekologiczne dla wielu zwierząt i ptaków. Obcowanie z naturą i odpoczynek na wodzie i nad wodą to wyjątkowa okazja do regeneracji sił w codziennym życiu. By tak się stało środowisko wodne i brzegi muszą być czyste. Śmieci i odpady burzą oddziaływanie estetyczne środowiska naturalnego na człowieka. Dostrzegamy tą zależność, gdyż jako pasjonaci przyrody i odpoczynku nad tymi rzekami spędzamy tu wiele czasu wolnego. Łowimy ryby, spływamy naszymi drewnianymi łodziami „pychówkami”, delektujemy się obcowaniem z naturą na łachach rzecznych. Chcemy zarazić tą pozytywną formą wykorzystania naturalnych zasobów środowiska innych bowiem nie zawsze trzeba pokonywać setki kilometrów by odpocząć – Wisła oraz San stanowią o wiele ciekawszą alternatywę do spędzania czasu wolnego i dają pełną satysfakcję w poszukiwaniu ciszy oraz spokoju. Wiele osób tego nie wie i nie docenia co ma za przysłowiowym płotem. Jako koordynator akcji cieszę się, że coraz więcej osób angażuje się w nasze „rzeczne” działania. Powstają nowe łodzie „pychówki” oparte na polskich tradycjach szkutnictwa rzecznego, coraz więcej osób jest zaangażowanych w spływy Wisłą i Sanem. Również odnotowujemy sukcesywny wzrost zainteresowania akcją sprzątania rzek. To świadczy o podnoszeniu świadomości społecznej mieszkańców i grup w kontekście czystości środowiska i dbałości o jego stan. Bardzo dziękuję Wam za wsparcie i uczestnictwo w naszej VI edycji wielkich porządków na Wiśle i Sanie. Do zobaczenia na kolejnych porządkach na Wiśle i Sanie!” – Robert Bąk (koordynator akcji).