Towarzystwo Historyczne Ziemi Baranowskiej „Mały Wawel” to stowarzyszenie zwykłe założone w 2017 roku przez grupę osób interesujących się historią miasta Baranowa i okolicy.

Baranów Sandomierski posiada bardzo długą i bogatą przeszłość historyczną. Od czasów średniowiecznych istniał tu najpierw gród warowny, a następnie zamek i osada, w których znakomite rody szlacheckie oraz chłopi, kupcy i rzemieślnicy żyli i tworzyli społeczności trudniące się handlem, uprawą ziemi, flisactwem i rzemiosłem. Przez setki lat poprzez te okolice przetaczały się zawieruchy wojenne i miały miejsce krwawe bitwy. Niewiele dokumentów lub śladów zachowało się z tamtego okresu do dnia dzisiejszego, tylko nieliczne pamiątki stanowiące zazwyczaj zabytki architektury, bardzo rzadko książki i inne zachowane dokumenty świadczą o wspaniałości minionych dziejów.

Miłośnicy historii skupieni w Towarzystwie Historycznym starają się zebrać jak najwięcej pamiątek i materiałów z przeszłości, a następnie przekazywać je zainteresowanym mieszkańcom. Przez kilka lat swojej działalności udało się zorganizować wiele prelekcji z ciekawymi historykami, a na cyklicznych spotkaniach członków Towarzystwa prezentowane są zebrane materiały historyczne, stare fotografie przedstawiające ludzi i miasto w dawnych czasach oraz stare dokumenty i mapy.

Wspólnie z zaprzyjaźnionymi organizacjami i jednostkami samorządu terytorialnego np. Ochotniczą Strażą Pożarną Baranowie Sandomierskim, Gminą Baranów Sandomierski czy Stowarzyszeniem ARKADIA zrealizowanych zostało kilka ciekawych projektów edukacyjno- integracyjnych o zabarwieniu historycznym. Od lat nad Wisłą w Baranowie były organizowane uroczystości patriotyczne z udziałem rekonstruktorów, upamiętniające przeprawę Armii Kraków przez Wisłę we wrześniu 1939 roku oraz ustawiono tablicę pamiątkową, a 11 listopada wspólnie z przyjaciółmi z Partnerstwa „Napędzani Wisłą” z Sandomierza organizowane są cykliczne Rejsy Niepodległości Wisłą z Sandomierza do Baranowa Sandomierskiego. Z Radą Osiedla w Baranowie Sandomierskim zorganizowano obchody 100 rocznicy Bitwy Warszawskiej przy odnowionym grobie żołnierzy polskich. Ponadto zorganizowanych zostało wiele wystaw fotografii i spotkań.

W ramach wniosków i dotacji z programu „Działaj Lokalnie w 2020r zostało pozyskane dodatkowe wyposażenie i sprzęt niezbędny do promowania miasta. Została zakupiona tradycyjna drewniana łódź wiślana pychówka o nazwie „WIENIAWA” z pięknym żaglem, umożliwiająca pełniejszy udział mieszkańców w rejsach patriotycznych na Wiśle i promocję miasta.

Członkowie Towarzystwa starają się w swoim otoczeniu propagować wiedzę historyczną na temat swojego regionu oraz krzewić postawy patriotyczne i miłość do swojej „Małej Ojczyzny” wykorzystując położenie miasta nad rzeką Wisłą, która oprócz walorów turystycznych i gospodarczych łączyła ludzi kiedyś z różnych regionów Polski i łączy ludzi dzisiaj. Poprzez działania Towarzystwa Historycznego wiele grup propagujących historię oraz rekonstrukcyjnych przybywa do naszego miasta z Mielca, Śląska (Mysłowice), Sandomierza, Tarnobrzega i Staszowa na organizowane spotkania czy uroczystości..