Członkini „Napędzanych” od 2019 r, fotografik, członek PZŁ, mieszkanka Ostrowca Świętokrzyskiego.