Fundacja Fundusz Lokalny SMK, jest głównym partnerem “Napędzanych”, została zarejestrowana w dniu 21.11.2011 r. Od początku swej działalności rozwija i wspiera inicjatywy, które wypływają z potrzeb lokalnych społeczności w myśl motta: „SMK. PRZESTRZEŃ DZIAŁANIA”. Pomoc adresujemy do osób i instytucji, organizacji i liderów społecznych, którzy, tak jak Fundacja, promują i propagują rozwój oparty o lokalne zasoby przyrodnicze, historyczne czy kulturowe. Działania Fundacji wspomagane są przez ogólnokrajowe programy, takie jak: „Działaj Lokalnie”, „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”, „Równać Szanse”, „Pracownia Dobra Wspólnego”, „Lokalne Partnerstwa PAFW”, „Program Stypendiów Pomostowych”. Bieżące działania często są współfinansowane przez lokalne samorządy gmin: Zaleszany, Pysznica, Sandomierz, Baranów Sandomierski, samorządy powiatów: sandomierski i stalowowolski oraz Samorząd Województwa Podkarpackiego i Świętokrzyskiego.1% przekazywany Fundacji przeznaczamy na takie działania jak: „Wisła” oraz „Dwór Kotowa Wola”.Fundacja realizuje stałe, własne programy, takie jak „Lokalne Inicjatywy” „Młodzi Gniewni”, „Prawo dla obywateli”, „Fundacyjna Grupa OPP”. Jest też operatorem dla wiślanego partnerstwa „Napędzani Wisłą”. Od 30 grudnia 2019 r. Fundacja otrzymała w drodze darowizny zabytkowy, XVIII-wieczny Dwór Kotowa Wola, który po odbudowie będzie miejscem Ośrodka Dziedzictwa Lokalnego.