Łódź typu pychówka zbudowana w 2011 r. przez szkutnika Marka Rowka.

Długość to 8,00 m, szerokość 1,3 m. Od zbudowania jest własnością Marka Juszczyka. Pływała po Wiśle, Sanie i Narwi.